Bli BTbattsjef på din skole!

Vi har et sterkt ønske om at unge på Vestlandet skal bli hørt, og trenger deres hjelp til å hente inn viktige meninger!

Bergens Tidende vil derfor sette i gang et debattprosjekt: Elevene i klassen blir enige om ett tema de ønsker å konfrontere en politiker med – enten lokalt eller nasjonalt. Alle kan delta klassevis. Opplegget gjennomføres i en økt på to timer, der elevene diskuterer aktuelle tema i første time, og skriver et debattinnlegg med sin individuelle mening i den andre timen.

BTbattsjefene på hver enkelt skole sørger for at alle innleggene blir sendt inn til oss (btbatt@bt.no) merket med klasse. Hvert innlegg må inneholde fullt navn, alder og telefonnummer til eleven som har skrevet innlegget.

Målet med prosjektet er at en utvalgt klasse skal få møte den politikeren de ønsker å konfrontere og stille makten til veggs! 1. og 2. plass får kinobilletter i premie.

Hvis deres skole ønsker å være med på dette, vil vi gjerne ha en tilbakemelding til janne.nerheim@bt.no innen fredag 7. september.

Innleggene må være hos oss innen 15. oktober,
slik at hver klasse har litt over 1 måned på å gjennomføre dette. Hvem vil representere deres skole?

Ha en fantastisk juletid!


Hvis du ikke lenger ønsker å motta slike henvendelser på e-post, klikk her.