Om Allmenningen

Allmenningen er Bergens Tidendes nye satsing på debatter, samtaler og foredrag.

Vestlandet trenger en arena som tar opp lokale og regionale spørsmål og gir alle innbyggerne en mulighet til å si sin hjertens mening. Våre lesere er meningssterke, og ved å ta steget fra spaltene og ut i bybildet ønsker vi å forsterke dette ytterligere.

Det mangler ikke på tema som engasjerer. Du trenger bare å nevne skoleforfall, barnehageplasser, pappaperm, Bybanen, Brann, giftlokk eller Oslo-makten før meningene flommer over. Listen er uendelig mye lengre og vokser for hver dag.

Allmenningen er stedet for brennende engasjementet, interessante samtaler og tankefulle foredrag.  

Meld deg på vårt nyhetsbrev eller følg oss på  eller  

Vi sees på Allmenningen!